Bundeskonferenz
der Polnisch-
Arbeitsgemeinschaften

ZAPISY NA NAUKĘ W SZKOLE PAŃSTWOWEJ

Informacje ogólne o zapisie dziecka do szkoły zebrane zostały na stronie Ministerstwa (wejdź na stronę).

Dziecko należy zapisywać na język polski jako język obcy w chwili zapisywania go do szkoły, jeśli język polski jest w ofercie nauczania. W przypadku nauczania języka polskiego jako j. ojczystego należy zgłosić się do organizacji RAA Brandenburg, która koordynuje nauczanie języków ojczystych  w Brandenburgii (Muttersprachlicher Unterricht) (wejdź na stronę).

EGZAMINY Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Sprachfeststellungsprüfung

Uczniowie, którzy przenoszą się do Brandenburgii z innych państw, mogą zastąpić język obcy językiem ojczystym, zdając z tego języka egzamin (Sprachfeststellungsprüfung) na wniosek rodziców. W przypadku klas od 7 do 10 (Sekundarstufe I) językiem ojczystym zastąpić można pierwszy, drugi lub trzeci język obcy. Wynik egzaminu wpisuje się na świadectwo zamiast oceny z języka obcego. Na poziomie szkoły średniej (gymnasiale Oberstufe) istnieje też możliwość zastąpienia wymaganego uczestnictwa w kursach z j. obcego poprzez zdanie egzaminu poświadczającego znajomość w j. ojczystym.

Podstawa prawna: Verordnung über die Eingliederung von fremdsprachigen Schülerinnen und Schülern in die allgemein bildenden und beruflichen Schulen sowie zum Ruhen der Schulpflicht (Eingliederungs- und Schulpflichtruhensverordnung – EinglSchuruV)

Po przyjeździe do Niemiec rodzice powinni w razie potrzeby zasięgnąć w tej sprawie informacji i porady w szkole, do której zapisali dziecko.

 

Matura

Język polski w Brandenburgii jest uznany jako przedmiot na maturze. Standardy wymagań egzaminacyjnych na maturze z j. polskiego znajdują w poniższym dokumencie (wejdź na stronę).