Bundeskonferenz
der Polnisch-
Arbeitsgemeinschaften

DLA RODZICÓW

Ustawa o szkolnictwie w Brandenburgii – Wejdź na stronę

Rozporządzenie o włączaniu obcojęzycznych uczniów i uczennic do systemu szkolnego w Brandenburgii: Verordnung über die Eingliederung von fremdsprachigen Schülerinnen und Schülern in die allgemein bildenden und beruflichen Schulen sowie zum Ruhen der Schulpflicht (Eingliederungs- und Schulpflichtruhensverordnung – EinglSchuruV)

Informacje dla rodziców o edukacji przedszkolnej w Brandenburgii (także w j. polskim) – Wejdź na stronę

Informacja o szkołach europejskich w Brandenburgii – Wejdź na stronę

DLA NAUCZYCIELI

W Brandenburgii nie ma możliwości, by uzyskać uprawnienia do nauczania języka polskiego w przedszkolu. Języki obce nie są też ujęte w koncepcji kształcenia w przedszkolach w Brandenburgii. Natomiast można uzyskać uprawnienia nauczycielskie do nauczania języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych na Uniwersytecie w Poczdamie (wejdź na stronę).

W Brandenburgii istnieje możliwość ubiegania się o uznanie zagranicznych uprawnień nauczycielskich. Wszystkie informacje zostały zebrane na stronie (wejdź na stronę). Brandenburskie władze samorządowe prowadzą kampanie, mające na celu zachęcenie nauczycieli z Polski do podjęcia pracy w szkołach w regionie (więcej informacji tutaj).

Podstawy programowe do nauczania j. polskiego jako obcego w Brandenburgii – Wejdź na stronę

Nauczanie języków obcych w szkole podstawowej – Wejdź na stronę

Przykładowe materiały do nauczania j. polskiego w szkole – Wejdź na stronę

Ogólne informacje dotyczące nauczania j. obcych w szkole podstawowej – Wejdź na stronętutaj

Informacja o szkołach europejskich w Brandenburgii – Wejdź na stronę

Dodatkowe informacje o szkołach w Brandenburgii Wejdź na stronę

Przepisy administracyjne dotyczące  rozporządzenia o szkołach podstawowych –Verwaltungsvorschriften zur Grundschulverordnung (VV-GV)

Ramowy plan nauczania dla klas 1-10, języki nowożytne Wejdź na stronę

Koncept nauczania języka polskiego jako j. sąsiada – pobierz pdf.

Rozporządzenie o włączaniu obcojęzycznych uczniów i uczennic do systemu szkolnego w Brandenburgii – Verordnung über die Eingliederung von fremdsprachigen Schülerinnen und Schülern in die allgemein bildenden und beruflichen Schulen sowie zum Ruhen der Schulpflicht (Eingliederungs- und Schulpflichtruhensverordnung – EinglSchuruV)

Standardy wymagań egzaminacyjnych na maturze z j. polskiego – Wejdź na stronę.