Bundeskonferenz
der Polnisch-
Arbeitsgemeinschaften

O NAS

Die Bundeskonferenz der Polnisch-Arbeitsgemeinschaften to nieformalny związek osób i organizacji, które angażują się na rzecz nauki języka polskiego w Niemczech. Naszym celem jest wspieranie nauki języka polskiego w systemie edukacji instytucjonalnej, poszerzanie oferty w szkołach i w nauczaniu pozaszkolnym na każdym poziomie nauczania i we wszystkich grupach wiekowych, a także jednolite standardy w krajach związkowych w imię równych szans dla wszystkich uczniów.

STANOWISKA

Oświadczenie Bundeskonferenz der Polnisch-Arbeitsgemeinschaften w sprawie dofinansowania z budżetu federalnego nauki języka polskiego jako języka pochodzenia (zob. PDF).

Stanowisko Bundeskonferenz der Polnisch-Arbeitsgemeinschaften w sprawie sytuacji języka polskiego w Niemczech z okazji 30. rocznicy podpisania Polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17.06.1991  (zob. PDF).

KORRESPONDENCJA

Do zadań Bundeskonferenz der Polnisch-Arbeitsgemeinschaften należy m.in monitoring niemieckiej polityki językowej ze szczególnym uwzględnieniem języka polskiego. Wysyłamy regularnie nasze interpelacje do Konferencji Ministrów Edukacji (Kultusministerkonferenz / KMK), do ministrów edukacji poszczególnych landów, partii politycznych itd.

LIST z 21.02.2020 (pobierz PDF)

ODPOWIEDZI:

Bayern 2020 (pobierz PDF)

Niedersachsen 2020 (pobierz PDF), (pobierz PDF)

Rheinland-Pfalz 2020 (pobierz PDF)

Saarland 2020 (pobierz PDF)

Sachsen 2020 (pobierz PDF), (pobierz PDF)

Schleswig-Holstein 2020 (pobierz PDF)

Thüringen 2020 (pobierz PDF)

 

LIST z 21.02.2021 (pobierz PDF)

ODPOWIEDZI:

Bayern 2021 (pobierz PDF)

Mecklemburg-Vorpommern 2021 (pobierz PDF)