Bundeskonferenz
der Polnisch-
Arbeitsgemeinschaften

O NAS

Die Bundeskonferenz der Polnisch-Arbeitsgemeinschaften to nieformalny związek osób i organizacji, które angażują się na rzecz nauki języka polskiego w Niemczech. Naszym celem jest wspieranie nauki języka polskiego w systemie edukacji instytucjonalnej, poszerzanie oferty w szkołach i w nauczaniu pozaszkolnym na każdym poziomie nauczania i we wszystkich grupach wiekowych, a także jednolite standardy w krajach związkowych w imię równych szans dla wszystkich uczniów.

STANOWISKA

Oświadczenie Bundeskonferenz der Polnisch-Arbeitsgemeinschaften w sprawie dofinansowania z budżetu federalnego nauki języka polskiego jako języka pochodzenia (zob. PDF).

Politikanalyse zur Situation des Polnischunterrichts in Deutschland anlässlich des 30. Jahrestages der Unterzeichnung des „Vertrags zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Republik Polen über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit“ am 17.06.1991 (zob. PDF).

KORRESPONDENCJA

Do zadań Bundeskonferenz der Polnisch-Arbeitsgemeinschaften należy m.in monitoring niemieckiej polityki językowej ze szczególnym uwzględnieniem języka polskiego. Wysyłamy regularnie nasze interpelacje do Konferencji Ministrów Edukacji (Kultusministerkonferenz / KMK), do ministrów edukacji poszczególnych landów, partii politycznych itd.

LIST z 21.02.2020 (pobierz PDF)

ODPOWIEDZI:

Bayern 2020 (pobierz PDF)

Niedersachsen 2020 (pobierz PDF), (pobierz PDF)

Rheinland-Pfalz 2020 (pobierz PDF)

Saarland 2020 (pobierz PDF)

Sachsen 2020 (pobierz PDF), (pobierz PDF)

Schleswig-Holstein 2020 (pobierz PDF)

Thüringen 2020 (pobierz PDF)

 

LIST z 21.02.2021 (pobierz PDF)

ODPOWIEDZI:

Bayern 2021 (pobierz PDF)

Mecklemburg-Vorpommern 2021 (pobierz PDF)

 

LIST z 17.07.2021 (pobierz PDF)