Bundeskonferenz
der Polnisch-
Arbeitsgemeinschaften

Konferencja Ministrów Edukacji (Kultusministerkonferenz / KMK) publikuje co pięć lat z okazji okrągłych rocznic Polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy „Wskazówki i propozycje dot. dalszego wspierania nauki języka polskiego” (Hinweise und Vorschläge zur weiteren Förderung des Polnischunterrichts). Aktualna uchwała na temat sytuacji języka polskiego w Republice Federalnej Niemiec z 26.11.2020 (BESCHLUSS) oraz dokument strategiczny „Wspieranie języka polskiego jako języka pochodzenia” z 20.06.2013 (STRATEGIEPAPIER) można przeczytać tutaj: BESCHLUSS, STRATEGIEPAPIER. Poszczególne landy bardzo różnie wdrażają uchwały, często ich realizacja jest niewystarczająca. Brakuje ogólnie obowiązujących standardów, które zapewniałyby minimalny choćby poziom nauczania języka polskiego w całych Niemczech.

Więcej na ten temat w analizie Bundeskonferenz der Polnisch-Arbeitsgemeinschaften (zob. PDF)

Z obszernych odpowiedzi rządu niemieckiego na interpelacje posłów Bundestagu dot. współpracy polsko-niemieckiej, (zob. Bundestag 2012, Bundestag 2016, Bundestag 2020) wyłania się zarys rządowych inicjatyw i projektów m.in. w dziedzinie promocji języka polskiego.