Bundeskonferenz
der Polnisch-
Arbeitsgemeinschaften

ZAPISY NA NAUKĘ W SZKOLE PAŃSTWOWEJ

Rodzice zgłaszają dziecko na lekcje języka pochodzenia przy zapisywaniu go do szkoły. Co roku na wiosnę trzeba odnawiać zgłoszenie na następny rok szkolny. Dokładne terminy podaje szkoła i strona internetowa Ministerstwa Edukacji: https://migration.bildung-rp.de/herkunftssprachen-unterricht-hsu.html. Zgłoszenie się po terminie może być przyjęte tylko w wyjątkowej sytuacji. Na początku roku szkolnego szkoła informuje o miejscu i czasie, w jakim będą się odbywały lekcje (przed lub po południu).

Szkoły mogą tworzyć klasy języka polskiego tylko dla swoich uczniów albo – w przypadku niewystarczającej liczby chętnych – dla uczniów z różnych szkół. Termin zgłoszeń na rok szkolny 2022/23 upływa 15-go o marca 2022 roku.

EGZAMINY

Ministerstwo Edukacji Nadrenii-Palatynatu promuje w ramach polityki wielojęzyczności  egzaminy TELC (The European Language Certificates), od 2016 r. także TELC Język polski B1-B2 Szkoła. Do egzaminu mogą przystępować uczniowie w wieku 14-18 lat. Wszyscy zatrudnieni w szkołach nauczyciele języka polskiego otrzymują z Ministerstwa odpowiednie informacje wraz z załącznikami  (zob. https://migration.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/migration.bildung-rp.de/HSU/Anschreiben_HSU_LK_telc_2021.pdfhttps://migration.bildung-rp.de/herkunftssprachen-unterricht-hsu/telc-sprachzertifikat.html). Nauczyciele przesyłają zgłoszenia kandydatów na egzamin do Ministerstwa.

ŚWIADECTWA

Uczeń otrzymuje ocenę z języka polskiego jako języka pochodzenia na świadectwie szkolnym. Odrębne zaświadczenie może dostać na specjalne życzenie rodziców.