Bundeskonferenz
der Polnisch-
Arbeitsgemeinschaften

W Nadrenii-Palatynacie dzieci i młodzież mogą się uczyć języka polskiego w instytucjach państwowych i w organizacjach społecznych.

NAUKA W PAŃSTWOWYM SYSTEMIE SZKOLNYM

MŁODZIEŻ SZKOLNA

Ogólne informacje o systemie szkolnym Nadrenii-Palatynatu można znaleźć w wydanej przez krajowe Ministerstwo Edukacji ulotce – pobierz pdf

  • Polski jako język pochodzenia (herkunftssprachlicher Unterricht HSU)

Nadrenia-Palatynat prowadzi politykę wielojęzyczności organizując w szkołach (od pierwszej do dziesiątej klasy) naukę osiemnastu języków pochodzenia, w tym także języka polskiego. Dzieci i młodzież uczą się nie tylko poprawnego mówienia, czytania i pisania, lecz także kultury i geografii ojczystego kraju zgodnie z obowiązującym w tym landzie ramowym programem nauczania języków pochodzenia. Nauka obejmuje z reguły od 2-5 godzin lekcyjnych tygodniowo. Ocenę z zajęć wpisuje się na świadectwie szkolnym.

Język pochodzenia jest przedmiotem fakultatywnym – decyzja o udziale dziecka w zajęciach należy do rodziców, ale z chwilą zapisania go na lekcje uczestnictwo staje się obowiązkowe.

Informacje na temat warunków i terminów można otrzymać bezpośrednio w szkole albo znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji: https://migration.bildung-rp.de/herkunftssprachen-unterricht-hsu.html)

  • Polski jako język obcy

Program nauczania w Nadrenii-Palatynacie przewiduje w szkołach ponadpodstawowych naukę dwóch języków obcych. Nie ma wśród nich języka polskiego. Uczniowie polskojęzyczni, którzy nie zaczynali edukacji w niemieckiej szkole, mogą natomiast zdać odpowiedni egzamin i ubiegać się o zaliczenie języka ojczystego jako pierwszego lub drugiego języka obcego.

Władze oświatowe zachęcają uczniów do zdobywania europejskich certyfikatów TELC Język polski B1-B2 Szkoła. Kursy przygotowawcze i egzaminy odbywają się nie w szkołach, lecz na Uniwersytetach Ludowych (Volkshochschulen VHS). Egzamin TELC nie zwalnia z lekcji języków obcych w szkole.

  • Lekcje przedmiotów ojczystych

Najbliższe szkoły ORPEG (język polski i wiedza o Polsce według programu szkół stopnia podstawowego i licealnego w Polsce) znajdują się w dwóch sąsiednich landach: we Frankfurcie nad Menem i w Kolonii (zob. https://www.gov.pl/web/niemcy/polacy-i-polonia-w-niemczech).

NAUCZANIE SPOŁECZNE

Lekcje języka polskiego prowadzi Polska Misja Katolicka w swojej siedzibie w Moguncji. Dziecko można zapisać na zajęcia w dowolnym momencie roku szkolnego. Nauka języka polskiego jest bezpłatna.

KSZTAŁCENIE DOROSŁYCH

Podstawowy kurs języka polskiego jako obcego i kultury polskiej (Kurs A/Kurs B) oferuje studentom wszystkich kierunków studiów Mainzer Polonicum przy Instytucie Slawistyki uniwersytetu w Moguncji. Kursy języka polskiego jako obcego dla dorosłych prowadzą także niektóre Uniwersytety Ludowe (Volkshochschulen VHS).