Bundeskonferenz
der Polnisch-
Arbeitsgemeinschaften

DLA RODZICÓW

Okólnik do rodziców w/s nauki języków pochodzenia (Musterschreiben an die Eltern zum Herkunftssprachenunterricht)

pobierz pdf 

Formularz zgłoszenia na naukę języka pochodzenia (Musterformular für die Anmeldung zum Herkunftssprachenunterricht)

pobierz pdf

DLA NAUCZYCIELI

Ramowy program nauczania języków ojczystych (Rahmenplan Herkunftssprachenunterricht)

pobierz pdf

 

Rozporządzenia administracyjne (Verwaltungsvorschrift):

pobierz 1 pdf

pobierz 2 pdf

 

Okólnik do szkół w/s nauki języków pochodzenia (Musterschreiben an die Schulen zum Herkunftssprachenunterricht)

pobierz pdf


Doskonalenie zawodowe nauczycieli języka pochodzenia

Listę aktualnych szkoleń i konferencji oferowanych przez Pädagogisches Landesinstitut można znaleźć na stronie https://fortbildung-online.bildung-rp.de