Bundeskonferenz
der Polnisch-
Arbeitsgemeinschaften

DLA RODZICÓW

Rozporządzenie wykonawcze (Runderlass) dot. języków pochodzenia – skrót

Pobierz pdf

DLA NAUCZYCIELI

W Dolnej Saksonii nie można uzyskać uprawnień nauczycielskich do nauczania języka polskiego w szkole publicznej. W razie potrzeby zatrudniani są nauczyciele wykształceni w innych krajach związkowych. Nauczyciele, którzy uczą języka pochodzenia, muszą mieć ukończone studia j. polskiego w Niemczech lub studia filologiczne w Polsce i znać język niemiecki na poziomie C1 (wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego). Od nauczycieli języka pochodzenia w szkołach średnich I stopnia, którzy uczą go w ramach poszerzonego programu, wymagane są kwalifikacje do nauczania nowożytnych języków obcych.

 

Ustawa o szkolnictwie (Das Niedersächsische Schulgezsetz)

Wejdź na stronę tutaj

 

Rozporządzenie wykonawcze dot. języków pochodzenia (Runderlass)

Pobierz pdf

 

Podstawy programowe nauczania języka pochodzenia w klasach 1-4:

Wejdź na stronę tutaj

 

Egzamin maturalny z języka polskiego jako obcego (Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung)

Wejdź na stronę tutaj