Bundeskonferenz
der Polnisch-
Arbeitsgemeinschaften

ZAPISY NA NAUKĘ W SZKOLE PAŃSTWOWEJ

Informacje ogólne o zapisie dziecka do szkoły zebrane zostały w poniższych dokumencie: Serdecznie witamy. Szkolnictwo w Mecklenburg-Vorpommern

Dziecko należy zapisywać na język polski jako język obcy w chwili zapisywania go do szkoły, jeśli język polski jest w ofercie nauczania. Zgoda rodzicielska obowiązuje cały rok szkolny. Wówczas zajęcia języka polskiego jako obcego oferowane są w szkole podstawowej w ramach zajęć dodatkowych. O ofercie zajęć decyduje szkoła, po wcześniejszej pisemnej ankiecie wśród rodziców.

W przypadku gdy w szkole nie ma zajęć z j. polskiego jako obcego, języka pochodzenia czy języka ojczystego jest możliwe utworzenie takich zajęć na wniosek szkoły, gdy szkoła pracuje jako tzw. „volle Halbtagsgrundschule”.

Podstawa prawna: Ganztägiges Lernen an öffentlichen allgemein bildenden Schulen in Mecklenburg-Vorpommern. Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Vom 28. März 2018, zuletzt geändert am 21. Januar 2020.

EGZAMINY Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Feststellungsprüfungen

Kwestię egzaminu reguluje rozporządzenie wykonawcze Verordnung über die Durchführung von Feststellungsprüfungen z 27.06.2017, w którym w par. 2 czytamy:

„Um den Schülerinnen und Schülern nach § 1 Absatz 1 die Möglichkeit zu geben, den Arbeitsschwerpunkt auf das Erlernen der deutschen Sprache und die Bewältigung der fachlichen Anforderungen legen zu können, kann bei Eintritt in eine der Jahrgangsstufen 7 bis 10 die Amtssprache des Herkunftslandes, sofern keine andere Fremdsprache des Herkunftslandes erlernt wurde, nach Feststellung des Kenntnisstandes als erste oder zweite Pflichtfremdsprache anerkannt werden.”

Po przyjeździe do Niemiec rodzice powinni w razie potrzeby zasięgnąć w tej sprawie informacji i porady w szkole, do której zapisali dziecko.

 

Matura

Język polski w Meklemburgii-Pomorzu Przednim jest uznany jako przedmiot na maturze. Język polski wybrać można na maturze m.in. w Europejskim Polsko-Niemieckim Gimnazjum i Liceum (Europaschule Deutsch-Polnisches-Gymnasium Löcknitz) oraz w Europejskiej Szkole Ogólnokształcącej na Wyspie Uznam (Europäische Gesamtschule Insel Usedom). Ponadto polscy uczniowie z partnerskiej szkoły w Policach mogą zdawać także polską (Matura) i niemiecką maturę (Abitur) w Europejskim Polsko-Niemieckim Gimnazjum i Licem (Europaschule Deutsch-Polnisches-Gymnasium Löcknitz).