Bundeskonferenz
der Polnisch-
Arbeitsgemeinschaften

DLA RODZICÓW

Ustawa o szkolnictwie w Meklemburgii-Pomorzu Przednim – Wejdź na stronę

Rozporządzenie o kształceniu uczennic i uczniów pochodzenia innego niż niemieckie Wejdź na stronę

Informacje dla rodziców o szkolnictwie w Meklemburgii-Pomorzu Przednim Wejdź na stronę

DLA NAUCZYCIELI

W Meklemburgii-Pomorzu Przednim nie ma możliwości, by uzyskać uprawnienia do nauczania języka polskiego w przedszkolu. Język obce nie są też ujęte w koncepcji kształcenia w przedszkolach w MV. Natomiast można uzyskać uprawnienia nauczycielskie do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej, regionalnej i gimnazjum na Uniwersytecie w Greifswaldzie (https://slawistik.uni-greifswald.de/studium/angebot/lehramt/, https://www.uni-greifswald.de/studium/vor-dem-studium/studienangebot/studienfaecher/p/polnisch-lehramt-grundschule/). Ponadto Uniwersytet w Greifswaldzie wraz z Uniwersytetem Szczecińskim oferują bilateralne studia nauczycielskie (podwójny dyplom), które kształcą nauczycieli j. polskiego i niemieckiego jako języków obcych i ojczystych z uprawnienieniami do pracy w obu krajach (więcej informacji tutaj).

W razie potrzeby do pracy w placówkach oświatowych zatrudniani są nauczyciele wykształceni w Polsce, którzy mogą ubiegać się o uznanie uprawnień nauczycielskich w Niemczech (więcej informacji tutaj). W Meklemburgii Pomorzu-Przednim prowadzone są również projekty pilotażowe, które skierowane są do nauczycieli z Polski chcących nauczać w szkołach w MV (więcej informacji tutaj).

Koncepcja edukacji dla dzieci w wieku od 0 do 10 lat w Meklemburgii-Pomorzu Przednim Wejdź na stronę

Podstawa programowa do nauczania języka obcych w szkole podstawowej Pobierz pdf

W ramach projektu Interreg V-A „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania” odbywały się szkolenia dla nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych, którzy nauczają języka polskiego w regionie przygranicznym w MV. Wraz z nauczycielami opracowano również materiały edukacyjne serii „Polski z Gryfikiem” zgodne z podstawą programową dla szkół podstawowych oraz z koncepcją kształcenia w przedszkolach w MV. Materiał są bezpłatnie do pobrania ze strony https://polnischliegtnahe.de/didaktische-materialien-publikationen.

Podstawa programowa do nauczania języka polskiego w szkole regionalnej Wejdź na stronę

Podstawa programowa do nauczania języka polskiego w gimnazjum Wejdź na stronę

Egzamin maturalny z języka polskiego jako obcego (Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung) Wejdź na stronę

Raport dotyczący ciągłości nauczania języka polskiego w przedszkolach, szkołach ogólnokształcących oraz zawodowych w powiecie Pomorze Przednie- Greifswald (Studie zur Durchgängigkeit von Spracherwerbsangeboten in Kindertagesstätten, allgemein bildenden und beruflichen Schulen im Landkreis Vorpommern-Greifswald) Wejdź na stronę