Bundeskonferenz
der Polnisch-
Arbeitsgemeinschaften

ZAPISY NA NAUKĘ POLSKIEGO W SZKOLE PAŃSTWOWEJ

Zapisy na lekcje języka polskiego jako dziedziczonego (HSU) odbywają się na wniosek rodziców. Wypełniając zgłoszenie, rodzice zobowiązują się do posyłania dzieci na lekcje. Szkoła nie ma obowiązku organizowania takich lekcji, ale może je zaoferować, jeśli ma odpowiednie warunki: pomieszczenia, nauczycieli itp. Wymagana jest minimalna liczba uczestników. Aby stworzyć odpowiednio liczną grupę, szkoła może łączyć uczniów z różnych roczników, a nawet z różnych szkół w regionie.

Dzieci należy zgłaszać na lekcje z odpowiednim wyprzedzeniem, najlepiej przy zapisywaniu do szkoły (podstawowej lub ponadpodstawowej), niezależnie od tego, czy dana szkoła prowadzi czy jeszcze nie prowadzi lekcji polskiego. Jeżeli w szkole są lekcje polskiego, dziecko zostanie przydzielone do jednej z istniejących grup.

Jeżeli w szkole nie ma lekcji polskiego, to:

  • dziecko może uczęszczać na zajęcia z języka polskiego w szkole sąsiedniej (i tam należy złożyć zgłoszenie),
  • rodzice mogą wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o utworzenie nowej grupy nauczania polskiego.

Aby utworzyć nową grupę języka polskiego, należy:

  • zebrać minimum 10 dzieci z własnej szkoły i ew. szkół sąsiednich,
  • wypełnić zgłoszenia udziału w lekcjach polskiego na formularzu: https://schulaemter.hessen.de/sites/schulaemter.hessen.de/files/HSU-Anmeldeformular.pdf
  • przedstawić życzenie utworzenia grupy języka polskiego własnej dyrekcji szkoły; jeśli odpowiedź będzie odmowna, porozmawiać o tym z dyrektorami szkół sąsiednich,
  • oficjalnie zgłosić chęć utworzenia grup(y) nauczania polskiego właściwemu kuratorium https://schulaemter.hessen.de/standorte, przesłać tam zgłoszenia w oryginale (kopie koniecznie zatrzymać), nawiązać kontakt z właściwym urzędnikiem i ew. wskazać możliwą lokalizację (szkołę) oraz osobę nauczyciela (ostateczne działania i decyzje w tych sprawach podejmuje urzędnik)

Utworzenie nowej grupy nauczania języka polskiego może potrwać nawet kilka(naście) miesięcy, dlatego zgłoś swoje dziecko na j. polski jako dziedziczony (HSU) już przy zapisywaniu go do szkoły!