Bundeskonferenz
der Polnisch-
Arbeitsgemeinschaften

W Hesji dzieci i młodzież mogą się uczyć języka polskiego w instytucjach państwowych i w organizacjach społecznych.

NAUKA W NIEMIECKIM PAŃSTWOWYM SYSTEMIE SZKOLNYM

DZIECI PRZEDSZKOLNE:

Polsko-niemieckie przedszkole Polanka we Frankfurcie n. Menem http://www.krasnale.de/index.php/dp-auf-deutsch prowadzi nauczanie dwujęzyczne.

 

MŁODZIEŻ SZKOLNA:

  • Nauka języka polskiego jako dziedziczonego (Herkunftssprachlicher Unterricht Polnisch, skrót: HSU Polnisch) z zaliczeniem na świadectwie odbywa się w ramach popołudniowych lekcji fakultatywnych w wybranych szkołach. W takich lekcjach mogą brać udział nie tylko uczniowie danej szkoły, ale także dojeżdżający z innych szkół danego regionu. Nauka organizowana jest na wniosek rodziców składany do właściwego kuratorium oświaty (Schulamt); lista kuratoriów podana jest na stronie https://schulaemter.hessen.de/standorte . Heskie Ministerstwo Oświaty (Hessisches Kultusministerium) publikuje listę miejsc nauczania, formularz wniosku, informacje ogólne oraz dane kontaktowe właściwych urzędników na stronie https://schulaemter.hessen.de/schulbesuch/herkunftssprache-und-mehrsprachigkeit/hsu-polnisch

 

NAUKA W POLSKIM PAŃSTWOWYM SYSTEMIE SZKOLNYM

Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we Frankfurcie nad Menem https://frankfurt.orpeg.pl/ oferuje możliwość nauki języka polskiego oraz zaliczenia przedmiotów szkolnych nienauczanych w Niemczech. Osoby przebywające czasowo w Niemczech z perspektywą powrotu do Polski, albo zainteresowane zaliczeniem przedmiotów obu systemów szkolnych mogą w ten sposób bez kłopotów nadrobić różnice programowe.

NAUCZANIE SPOŁECZNE

Stowarzyszenia oświatowe rodziców:

Darmstadt: Deutsch-Polnischer Verein Die Brücke e. V. http://www.diebruecke-darmstadt.de/

Frankfurt nad Menem: Deutsch-polnische Elterninitiative zur Förderung der Zweisprachigkeit e.V. http://www.krasnale.de/

Wiesbaden: Elterninitiative Pollingua e.V. http://www.pollingua.de/

 

Stowarzyszenia oświatowe przy Polskich Misjach Katolickich:

Frankfurt http://polska-szkola-frankfurt.eu/

Kassel http://pmkkassel.de/szkola-polska-przy-pmk-w-kassel/

Offenbach http://www.pmk-offenbach.de/szkola.html

Wiesbaden https://www.szkola-wiesbaden.de/

KSZTAŁCENIE DOROSŁYCH

Kursy j. polskiego prowadzone są w miejskich/gminnych domach kultury Volkshochschule (skrót: VHS), w prywatnych szkołach językowych czy w uniwersyteckich Ośrodkach Nauczania Języków Obcych (Sprachenzentrum). Slawistykę z kursami języka polskiego można studiować w Gießen: https://www.uni-giessen.de/fbz/fb05/slavistik/institut