Bundeskonferenz
der Polnisch-
Arbeitsgemeinschaften

Na mapie języka polskiego w Nieczech Saksonia-Anhalt stanowi białą plamę. W żadnej szkole nie uczy się języka polskiego jako języka pochodzenia ani jako języka obcego. Nie ma też podstaw prawnych do nauczania języka pochodzenia w systemie szkolnym ani w systemie nauczania konsularnego.

W ramach partnerstwa szkół kontakty ze swoimi odpowiednikami w Polsce ma ok. 30 szkół różnego typu, brak jednak informacji o jakichkolwiek szkolnych projektach językowych. 

W Saksonii-Anhalt ważną rolę odgrywa Polsko-Niemieckie Towarzystwo (https://www.dpg-sachsen-anhalt.de/), które działa m. in „na rzecz krzewienia nauki języka polskiego“. Towarzystwo organizowało w przeszłości kursy polskiego jako obcego razem z Uniwersytetem Ludowym (VHS) w Magdeburgu. Teraz kursy języka polskiego dla dorosłych prowadzą sporadycznie pojedyncze VHS np. w Halle.

Na Uniwersytecie w Halle można również studiować język polski w Seminarium Slawistyki: https://www.slavistik.uni-halle.de/.