Bundeskonferenz
der Polnisch-
Arbeitsgemeinschaften

W Hamburgu nauczanie języka polskiego prowadzone jest w szkołach publicznych, organizacjach społecznych i w szkole polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu.

NAUKA W PAŃSTWOWYM SYSTEMIE SZKOLNYM

DZIECI PRZEDSZKOLNE

Naukę języka polskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym prowadzą tylko organizacje społeczne. W niektórych przedszkolach miejskich zatrudnieni są polscy wychowawcy.  

 

MŁODZIEŻ SZKOLNA

System szkolny w Hamburgu ilustruje dołączony (pobierz PDF) diagram.

  • lekcje języka pochodzenia (herkunftssprachlicher Unterricht HSU) 

Lekcje języka pochodzenia odbywają się zarówno w systemie edukacji publicznej jak i w ramach tzw. nauczania konsularnego (Konsulatsunterricht). Władze szkolne (Behörde für Schule und Berufsbildung) kładą wyraźny nacisk na naukę języka pochodzenia w podlegających im placówkach oświatowych od 2016 roku. Języka polskiego jako języka pochodzenia można się uczyć w następujących typach szkół: w szkole podstawowej, szkole średniej (Stadtteilschule) i w gimnazjum. Aktualnie regularną naukę języka polskiego oferuje 5 szkół podstawowych. W klasach V-VI nauka odbywa się w kołach zainteresowań (Arbeitsgemeinschaften), a od klasy VI/VII znów jako kurs w Stadtteilschule, w którym biorą również udział uczniowie gimnazjów.

Zajęcia z języka pochodzenia są fakultatywne, grupy składają się zwykle z uczniów różnych szkół. W szkole podstawowej i średniej I stopnia nauka (z reguły 3 godz. tygodniowo) odbywa się zgodnie z ramowym programem nauczania dla języków pochodzenia. W XI-XII klasie gimnazjum obowiązuje ramowy program nauczania dla wszystkich „języków nowożytnych“.

Nauka języka pochodzenia może zastąpić język obcy, który jest w szkole przedmiotem obowiązkowym. Szkoła uznaje język polski za język obcy tylko wtedy, gdy dziecko uczyło się go w systemie edukacji publicznej.

  • lekcje języka polskiego jako języka obcego 

W szkole średniej można od razu zacząć naukę polskiego jako naukę drugiego lub trzeciego języka obcego i zdawać z polskiego egzamin maturalny (pisemny albo ustny).

Uczniowie, którzy rozpoczynają edukację dopiero od szkoły średniej, mają też możliwość zaliczenia swojego języka pochodzenia jako języka obcego na podstawie zwykłego świadectwa ze szkoły w Polsce. W razie wątpliwości muszą przedstawić certyfikat znajomości języka polskiego lub złożyć egzamin (Sprachfeststellungsprüfung) na poziomie ustalonym przez program języka obcego dla X klasy gimnazjum.

  • lekcje przedmiotów ojczystych (język polski i wiedza o Polsce według programu szkół stopnia podstawowego i licealnego w Polsce) – zajęcia tego typu oferuje Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu (https://www.szkola-polska-hamburg.de/)

NAUCZANIE SPOŁECZNE

Nauczanie pozaszkolne proponują w Hamburgu następujące instytucje:

Stowarzyszenie WIR (https://www.wir-hamburg.org), Polska Macierz Szkolna (http://hamburg.polskamsz.de), Szkoła Sobotnia przy Polskiej Misji Katolickiej (https://pmk-hamburg.de/szkola-sobotnia/szkola), Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego (https://misja-harburg.de/szkola-jezyka-i-kultury-polskiej).

KSZTAŁCENIE DOROSŁYCH

Kursy języka polskiego oferują hamburskie VHS (https://www.vhs-hamburg.de/sprachen/weitere-sprachen/polnisch-285) i prywatne szkoły językowe. Studenci Uniwersytetu w Hamburgu mogą studiować polski w Instytucie Slawistyki (https://www.slm.uni-hamburg.de/slavistik/studium/studiengaenge.html), uniwersyteckie Centrum Języków Obcych nie organizuje kursów polskiego.