Bundeskonferenz
der Polnisch-
Arbeitsgemeinschaften

W Kraju Saary nauka języka polskiego odbywa się w ramach landowego systemu edukacji i poza tym systemem.

NAUKA W PAŃSTWOWYM SYSTEMIE SZKOLNYM

MŁODZIEŻ SZKOLNA

  • Polski jako język pochodzenia (herkunftssprachlicher Unterricht HSU)

W kraju Saary nauka języka pochodzenia była do niedawna możliwa tylko w formie tzw. nauczania konsularnego. Sobotnie kursy języka polskiego jako języka pochodzenia oferował młodzieży polskojęzycznej od 2011 r. Uniwersytet Kraju Saary.

W 2018/19 r. Ministerstwo Edukacji i Kultury zdecydowało się na wprowadzenie nauki języków pochodzenia do systemu szkolnego – od szkoły podstawowej do szkoły średniej I stopnia i zatwierdziło ramowy program nauczania. Ogólne informacje na ten temat znajdują się na stronie https://www.saarland.de/mbk/DE/portale/bildungsserver/themen/unterricht-und-bildungsthemen/internationalebildung/sprachenangebote/herkunftssprachunterricht/herkunftssprachunterricht.html

Języka polskiego jako języka pochodzenia można się uczyć w ramach systemu szkolnego od 2021 r. Jest to przedmiot fakultatywny i uczniowie nie otrzymują z niego ocen. Na świadectwie szkolnym odnotowuje się tylko regularne uczestnictwo w zajęciach (przez cały rok szkolny). Tygodniowy wymiar godzin wynosi 90 minut (2 godz. lekcyjne). Grupy składają się z uczniów w różnym wieku i z różnych klas i są tworzone w zależności od liczby chętnych. Rodzice zgłaszają dziecko na zajęcia bezpośrednio w jego szkole.

  • Polski jako język obcy

Uczniowie polskiego pochodzenia mogą się ubiegać o uznanie ich znajomości języka polskiego za „ekwiwalent” obowiązkowego w szkole języka obcego. Jeśli zdadzą odpowiedni egzamin (Sprachfeststellungprüfung) zostają zwolnieni z nauki jednego języka obcego.

NAUCZANIE SPOŁECZNE

Lekcje języka polskiego prowadzi Polska Misja Katolicka (PMK) w Kraju Saary (https://pmk-saar.de/szkola/)

KSZTAŁCENIE DOROSŁYCH

Kursy języka polskiego jako obcego dla dorosłych oferuje Uniwersytet Kraju Saary: https://www.szsb.uni-saarland.de/sprache-pl.htmlVHS (Volkshochschule) (sporadycznie).